Tổng hợp

Phía sau lời từ chối của “tỷ phú điền kinh”

Phía sau lời từ chối của “tỷ phú điền kinh”

Khi được hỏi phỏng vấn, Huyền từ chối khéo vì SEA Games đã tới rất gần. Nghe Huyền từ chối, người viết lại thấy vui vì cô đang toàn tâm toàn ý cho mục tiêu giành vàng! Ít tuần trước, nữ...

TOP