[Photo] Tp Nam Định, 12/11/2017 bên hồ Vị Hoàng

Những hình ảnh Thành phố Nam Định cuối năm 2017 . Bên cạnh Hồ Vị Hoàng và SVĐ Thiên Trường quê tôi .
Ảnh: Phương Tú Đạt

Loading...

Loading...


TOP