CSGT tự ý rút chìa khóa xe vi phạm là đúng hay sai ?

CSGT tự ý rút chìa khóa xe vi phạm là đúng hay sai ?

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 3, Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định, tiêu chuẩn của cán bộ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ khi tiếp xúc với nhân dân phải có thái độ đúng...

TOP