Ngành Ngân hàng Nam Định triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nam Định vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2018.

Về dự Hội nghị có đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các đồng chí là lãnh đạo chủ chốt chi nhánh NHNN tỉnh, chi nhánh các TCTD trên địa bàn và các cơ quan báo chí, truyền hình của tỉnh về đưa tin Hội nghị.

Đây là năm thứ hai ngành Ngân hàng Nam Định thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020, trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng tích cực, lạm phát có xu hướng ổn định.

Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 10/01/2017 về thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn hiệu quả năm 2017 và chỉ đạo của UBND tỉnh, NHNN tỉnh cùng các TCTD trên địa bàn đã có nhiều cố gắng triển khai nhiệm vụ năm 2017, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần cùng toàn ngành thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, hỗ trợ tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Đến cuối năm 2017 nguồn vốn huy động đạt 48.191 tỷ đồng, tăng 9.247 tỷ đồng (23,7%) so với đầu năm; dư nợ cho vay đạt 47.587 tỷ đồng, tăng 8.045 tỷ đồng (20,3%) so với đầu năm; tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng hấp thụ vốn trên địa bàn, khách hàng sử dụng vốn hiệu quả, nợ xấu thấp, chiếm tỷ lệ 0,7% tổng dư nợ cho vay.

Loading...


Hoạt động thanh toán qua ngân hàng đảm bảo thông suốt, chính xác và an toàn; chất lượng dịch vụ ATM, thẻ ngân hàng và các dịch vụ thanh toán khác tiếp tục được nâng cao, đáp ứng tốt nhu cầu giao dịch của khách hàng.

​Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ngô Gia Tự biểu dương, khen ngợi những thành tích mà ngành Ngân hàng Nam Định đã đạt được trong năm 2017, đồng thời đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của NHNN tỉnh và các TCTD trên địa bàn trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, Nghị quyết số 35-2016/NQ-CP của Chính phủ góp phần cải thiện môi trường kinh doanh,

nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển DN trên địa bàn và thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục cho vay và các giải pháp khác nhằm tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng của DN và người dân trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2018, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ và yêu cầu ngành Ngân hàng Nam Định cần cố gắng hơn nữa để triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 10/01/2018 của Thống đốc NHNN góp phần thực hiện tốt chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn hiệu quả năm 2018;



tiếp tục cải tiến, đơn giản hóa thủ tục cho vay, tiết giảm chi phí để có điều kiện giảm lãi suất cho vay, chia sẻ khó khăn, tạo thuận lợi cho DN và người dân tiếp cận vốn ngân hàng, đồng thời tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với đảm bảo an toàn vốn, phù hợp với cơ cấu và định hướng phát triển kinh tế của tỉnh.

Theo Đức Hiền
(thời báo ngân hàng)

Loading...


TOP