Khó khăn huy động nguồn lực khắc phục ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy

Sáng 28/11 tại Nam Định, đã diễn ra Hội nghị lần thứ 9 Uỷ ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy.

Loading...

Tại diễn đàn, một lần nữa Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy đến năm 2020 đã được khẳng định, với nhiều kết quả đáng ghi nhận như ô nhiễm môi trường nước trên lưu vực đã được cải thiện, ý thức của người dân từng bước được nâng cao, đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật môi trường không ngừng gia tăng, hệ thống quan trắc và giám sát môi trường được đầu tư và từng bước hoàn thiện, công tác thanh tra, kiểm tra ngày càng hiệu quả, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của doanh nghiệp…
Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân, trong quá trình triển khai đề án, các địa phương gặp không ít khó khăn, hạn chế, đặc biệt là việc huy động nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ, dự án khắc phục ô nhiễm, cải thiện nước mặt các dòng sông, đặc biệt là đảm bảo an cư lạc nghiệp cho người dân dọc theo lưu vực.

Theo T.Việt( đại đoàn kết)

Loading...


TOP