Nam Định: Làng có nhiều cha, con cùng là giáo sư

Nam Định: Làng có nhiều cha, con cùng là giáo sư

Nói tới làng Hành Thiện (xã Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định), người ta đều nhớ, đó là làng khoa bảng truyền thống tiêu biểu của Việt Nam. Nơi đây, chỉ riêng thời hiện đại (sau 1945) đến nay...

TOP