Có một đội kèn đông kỷ lục ở Nam Định

Có một đội kèn đông kỷ lục ở Nam Định

Ở cái làng Phạm Pháo, xã Hải Minh, Hải Hậu thật lắm cái lạ. Đất làng nhìn từ trên cao giống hệt hình cỗ pháo khổng lồ, lại do dòng họ Phạm là những người đầu tiên đến khai sinh lập...

TOP