Cộng Hoà( Vụ Bản) – Vùng đất cổ

Cộng Hoà( Vụ Bản) – Vùng đất cổ

Xã Cộng Hoà (Vụ Bản) là vùng đất cổ. Người dân nơi đây vẫn còn lưu giữ được không gian văn hóa truyền thống với những cây đa, gốc gạo cổ thụ, giếng làng và hệ thống di tích lịch sử...

TOP