[THƠ] CHỢ VIỀNG – PHỦ DẦY

[THƠ] CHỢ VIỀNG – PHỦ DẦY

CHỢ VIỀNG – PHỦ DẦY Buổi chiều, hẹn với người thân Đến đêm trẩy Hội, du Xuân Chợ Viềng. Mỗi năm, chỉ họp một phiên Bách gia, trăm họ, mọi miền về đây. Hành hương Lễ Hội Phủ Dầy...

TOP