Muôn màu cuộc sống

Muôn màu cuộc sống

Nam Định: Mùa xuân về miền chầu Văn

Nam Định: Mùa xuân về miền chầu Văn

Khởi nguồn từ tín ngưỡng thờ Đức Thánh Cha và tục thờ Mẫu, nghệ thuật hát văn gắn liền với nghi thức hầu bóng, lên đồng trong những lễ hội lớn của Nam Định. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân...

TOP