Muôn màu cuộc sống

Thực hư chuyện Trạng Lường lấy vợ Trung Quốc

Thực hư chuyện Trạng Lường lấy vợ Trung Quốc

Trạng Lường đi sứ Trung Quốc rồi mất bên đó, người Trung Quốc làm 2 chiếc quan tài rồi cho người nhà Trạng nhận một chiếc mang về. Đến khi mang về nước mới biết trong quan tài chỉ có toàn...

TOP