Muôn màu cuộc sống

Độc đáo chợ nón xã Nghĩa Châu Nam Định

Độc đáo chợ nón xã Nghĩa Châu Nam Định

Tại Nam Định, có cả một xã với hàng nghìn hộ dân bền bỉ với nghề làm nón lá, vật dụng tạo ra nét duyên dáng, tần tảo đặc trưng của người phụ nữ Việt. Những ai từng đến xã Nghĩa Châu...

TOP