Muôn màu cuộc sống

“Phù thủy” kèn đồng Nam Định

“Phù thủy” kèn đồng Nam Định

Nhiều chiếc kèn méo mó, cũ hỏng của Mỹ, Pháp, Ý… qua tay ông Đông lại trở nên bóng loáng, nảy âm như mới. Chẳng vậy mà nhạc công đội kèn khắp các giáo họ, nhà thờ ở Nam Định biết...

TOP