Muôn màu cuộc sống

Thương binh thật thành thương binh… giả

Thương binh thật thành thương binh… giả

Đó là chuyện của ông Đoàn Văn Nhuận ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ông Nhuận bị thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) thu hồi sổ thương binh vì cho rằng, hồ sơ...

TOP