Muôn màu cuộc sống

Hải Hậu: Trúng đậm mực biển

Hải Hậu: Trúng đậm mực biển

Mùa mực năm nay tương đối được mùa. Có những chuyến, chỉ riêng mực, anh Tân đã đánh được cả vài chục cân thậm chí lên đến hàng tạ… 8h30, bờ biển xã Hải Đông (huyện Hải Hậu, Nam...

TOP