Muôn màu cuộc sống

Hai câu chuyện ở vùng đất học nổi tiếng Nam Định

Hai câu chuyện ở vùng đất học nổi tiếng Nam Định

Từ xưa, Nam Định đã được mệnh danh là vùng đất học. Ngày nay, những trang vàng truyền thống ấy đang được người dân Nam Định nối tiếp, phát huy, với 14 năm liên tiếp dẫn đầu toàn quốc về...

TOP