Muôn màu cuộc sống

Nhà thờ Trái tim: Khi hoang tàn thành chốn rong chơi

Nhà thờ Trái tim: Khi hoang tàn thành chốn rong chơi

Những con sóng ngày xưa đã biến nhà thờ đổ thành chốn hoang tàn. Giờ chốn hoang tàn ấy lại thành chỗ rong chơi. Nam Định nổi tiếng món phở. Tôi đã ăn tô phở 10 Lý Quốc Sư và không thể nào...

TOP