Muôn màu cuộc sống

Chuyện vải lụa

Chuyện vải lụa

Lần đầu tiên tôi được đọc bài thơ nổi tiếng về lụa, “Áo lụa Hà Đông” của nhà thơ Nguyên Sa vào cuối năm 1973. Người ta dấm dúi truyền cho nhau, chép tay, học thuộc lòng Ngày trước,...

TOP