Giới thiệu về Nam Định

Ý Yên: Những báu vật nơi phế tích Chương Sơn

Ý Yên: Những báu vật nơi phế tích Chương Sơn

Đến chùa Ngô Xá dưới chân núi Chương Sơn (xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, Nam Định), tôi ngỡ ngàng khi chiêm ngưỡng bệ và tượng Phật A Di Đà bằng đá. Chương Sơn xưa kia có bảo tháp Vạn Phong Thành...

TOP