Giới thiệu về Nam Định

Câu cua ở Vườn Quốc gia Xuân Thủy

Câu cua ở Vườn Quốc gia Xuân Thủy

Vườn quốc gia Xuân Thủy nằm ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, cách Hà Nội khoảng 150km, có tổng diện tích tự nhiên trong vùng lõi là 7.100ha, trong đó diện tích đất nổi có rừng: 3.100 ha, diện...

TOP