Giới thiệu về Nam Định

Có những chợ Viềng nào tại Nam Định

Có những chợ Viềng nào tại Nam Định

Mùng bốn chơi chợ Quản Linh Mồng năm chợ Trình, mồng sáu chợ Gôi Chỉ ngày mồng bảy thì thôi Sang ngày mồng tám đi chơi chợ Viềng Đến hẹn lại lên, cứ đến ngày mùng 8 Tết hàng năm là chợ...

TOP