[Thơ] Nam Định quê em

[Thơ] Nam Định quê em

(XƯỚNG) Anh về Nam Định quê em Trời thôi giá rét, nắng lên dịu dàng Đền Trần, Chùa Tháp xốn xang Khách du thắp nén tâm nhang ngày Rằm. Đông A – Hào khí ngàn năm Hịch vang, chiến thắng ba lần...

TOP