Về phố Khách, Nam Định ăn bánh xíu páo

Về phố Khách, Nam Định ăn bánh xíu páo

– Cùng với bánh nhãn, bánh gai, kẹo sìu châu… bánh xíu páo đã làm nên sắc màu ẩm thực riêng có của vùng đất dệt Nam Định. Những sáng sớm mùa đông, được cầm trên tay chiếc bánh xíu páo...

TOP