Đặc sản Nam Định: Bánh gai Bà Thi

Đặc sản Nam Định: Bánh gai Bà Thi

Nhiều người tự hỏi: tại sao lại có tên là bánh gai Bà Thi, bánh gai Bà Thi và bánh gai Hải Dương có phải là một, ở đâu có trước… và có lẽ hàng trăm câu hỏi khác cứ trở về trong mỗi...

TOP