Đặc sản Nam Định: Cá nướng úp chậu

Đặc sản Nam Định: Cá nướng úp chậu

Món cá nướng này “ăn đứt” các loại “mầm đá” của Trạng Quỳnh xa xưa, vì đó mới chỉ đi được nửa thời gian để cho ra sản phẩm. Món cá nướng này là một đặc sản “hiếm có, khó...

TOP