Nam Định: Triển vọng thu hút đầu tư vào KCN

Nam Định: Triển vọng thu hút đầu tư vào KCN

6 tháng đầu năm nay, hoạt động thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh Nam Định đã đạt được những kết quả khả quan, có nhiều triển vọng trong thời gian tới. Qua đánh giá của Ban Quản...

TOP