Đầu bếp đầu tiên mang phở ra Trường Sa

Đầu bếp đầu tiên mang phở ra Trường Sa

TTO – Vũ Ngọc Vượng, chủ Phở Vượng, chính là đầu bếp đầu tiên đem phở ra Trường Sa. Hai chuyến đi đã tiếp cho anh sức mạnh để trở về đất liền tiếp tục chống chọi...

TOP