ĐỜI SỐNG

Nam Định: Năng suất lúa đạt 50 tạ/ha

Nam Định: Năng suất lúa đạt 50 tạ/ha

Theo Chi cục Trồng trọt & BVTV Nam Định, vụ mùa 2018, toàn tỉnh gieo cấy 76.500ha. Phấn đấu năng suất bình quân đạt 50 tạ/ha trở lên, sản lượng 380.000 tấn, trong đó có trên 250.000 tấn lúa...

TOP