Du lịch

Nhà thờ Giáo xứ Hồng Quang

Nhà thờ Giáo xứ Hồng Quang

Lược sử Giáo xứ Hồng Quang Giáo hạt Báo Đáp Đc: Hậu Phú, Hồng Quang, Nam Trực, Nam Định Chánh xứ : Linh mục Giuse Phạm Ngọc Oanh Hình ảnh nhà thờ Giáo xứ Hồng Quang Theo: Giáo Họ Việt Nam Hải Anh...

TOP