Du lịch

Làng cổ Bách Cốc – Vụ Bản  Nam Định

Làng cổ Bách Cốc – Vụ Bản Nam Định

Làng Bách Cốc chỉ cách thành phố Nam Định khoảng 7km về phía tây, cách huyện lỵ Vụ Bản chừng 4km về phía đông. Làng xưa thuộc tổng Trình Xuyên, huyện Thiên Bản, phủ Nghĩa Hưng. Nay Bách Cốc...

TOP