Du lịch

Nam Định: Đặc sắc Lễ hội Chùa Lương

Nam Định: Đặc sắc Lễ hội Chùa Lương

Lễ hội Chùa Lương, xã Hải Anh (Hải Hậu) được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 16-3 âm lịch hàng năm để tưởng nhớ tứ tổ: Trần Vu, Vũ Chi, Hoàng Gia, Phạm Cập – những người có công khai...

TOP