DOANH NGHIỆP

DOANH NGHIỆP

Agribank Nam Định đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp

Agribank Nam Định đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp

Việc thường xuyên tổ chức ký kết các hợp đồng tín dụng cho thấy các TCTD trên địa bàn Nam Định đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần phát triển sản xuất – kinh doanh, thúc...

TOP