Ẩm thực nam định

Về Nam Định ăn bánh gai Bà Thi ngon nức tiếng

Về Nam Định ăn bánh gai Bà Thi ngon nức tiếng

Tên gọi Bánh Gai Bà Thi có từ cuối năm 1978 trở lại đây và là loại bánh ngọt phổ biến tại Nam Định. Bà Thi là người Nam Định nhưng sống ở Sài Gòn, cho tới ngày đất nước giải phóng, bà...

TOP