Ẩm thực nam định

Ốc nóng chiều đông

Ốc nóng chiều đông

Mùa đông, trời càng lạnh, nước trong các hồ, ao càng trong vắt, có thể nhìn thấu cả đáy. Trong vườn nhà, những cây sắn gạc nai lá bắt đầu chuyển sang màu vàng tươi rồi rụng, trơ ra từng...

TOP