Âm vang trống hội Hải Hậu

Âm vang trống hội Hải Hậu

Huyện Hải Hậu hiện còn lưu giữ nhiều loại hình nghệ thuật độc đáo mang đậm giá trị văn hóa miền quê vùng biển, trong đó có nghệ thuật trống hội. Nhiều hội trống trong huyện như: Thị...

TOP