Những nguy cơ tiềm ẩn từ sóng điện thoại

Những nguy cơ tiềm ẩn từ sóng điện thoại

Hội đồng châu Âu cho rằng sóng điện thoại di động tác động xấu tới sự phát triển trí tuệ, sức khỏe của con người. Điện thoại di động hiện nay gần như là vật bất ly thân của mỗi...

TOP